13-09-2016 thumbnail

Aanpak overlast statushouders Lijsterhof

Op 7 september 2016 heeft de SGP-fractie schriftelijke vragen gesteld over opvang van statushouders aan de Lijsterhof in Barneveld. Op 13 september antwoordde het college. Daarbij gaf het aan dat de beantwoording van de vragen tot stand is gekomen in overleg met jeugdzorginstelling Timon. De vraag is: zit de gemeente er voldoende bovenop om overlast in de kiem te smoren?

Lees verder >
18-04-2016 thumbnail

Afvalscheiding moet beter

Bij de bespreking van de Strategienota huishoudelijk afval 2016-2020 constateert de SGP-fractie dat het omgaan met afval in de gemeente Barneveld nog wel wat beter kan. De fractie wijst vanuit de identiteit van de SGP op het rentmeesterschap dat de mens heeft om de aarde te bouwen en te bewaren.

Lees verder >
18-04-2016 thumbnail

Speelruimtebeleidsplan

In de raadsvergadering van april 2106 is het Speelruimtebeleidsplan 2016-2025 besproken. Naast complimenten voor het plan heeft de SGP-fractie ook kritiek. Een belangrijk punt is de financiële dekking van de plannen.

Lees verder >
18-04-2016 thumbnail

Bestemmingsplan Stationsweg Binnenveld

In overleg met betrokkenen tot een werkbare overeenstemming komen, dat is de wijze van besturen die de SGP-fractie graag ziet. Daarom is zij positief over de voorstellen tot aanpassing van het bestemmingsplan in de omgeving van de te realiseren spoortunnel in Barneveld Noord.

Lees verder >
07-03-2016 thumbnail

Verplaatsing Julianaschool

De SGP-fractie is voor goede schoolgebouwen in Barneveld. Daarom is het goed dat gewerkt wordt aan een nieuw gebouw voor de Julianaschool terwijl ook rekening gehouden wordt met de andere belangen van de omgeving.

Lees verder >
Meer nieuws